Wśród linii transportu na całym świecie oprócz morskiego i lotniczego mamy kilka opcji transportu lądowego – transport samochodowy i transport kolejowy. Dotyczy to oczywiście zarówno transportu osobowego, jak i transportu towarów. Nie ma tutaj miejsca na opisywanie poszczególnych aspektów wszystkich wymienionych wyżej form przewozów oraz ich przewag i niedoskonałości. W poniższym tekście przedstawimy kilka najważniejszych cech transportu kolejowego i skupimy się na ich charakteryzacji oraz warunkami funkcjonowania.

Na początku była kolej

Jeśli przyglądniemy się historii jedynego obecnie państwa, które możemy nazwać mocarstwem tj. Stanom Zjednoczonym Ameryki Północnej, to musimy zauważyć ogromny wpływ, jaki na ich rozwój gospodarczy oraz budowanie państwowości i integralności miał dynamiczny rozwój kolei żelaznej. XIX wiek to początek rewolucji przemysłowej w Wielkiej Brytanii i co za tym idzie rozwój transportu kolejowego w tym kraju. Koloniści przybyli do USA szybo zrozumieli, że przemieszczając i osiedlając się w głąb lądu będą potrzebować transportu pozwalającego, oprócz przewozu ludności, możliwość docierania tam z towarami, których nie da się wytworzyć na miejscu. Nie zapominajmy o istotnych na początku tworzenia dzisiejszego USA ogromnym ryzyku ataków ze strony rdzennych mieszkańców i zwykłych bandytów, dla których klasyczne dyliżanse były łatwym łupem oraz posiadane przez nich małe możliwości dotyczące przewozu rzeczy.

Czytaj także  Magazynowanie dla branży fashion: Wyzwania i strategie składowania odzieży i akcesoriów

Możliwości jakie stwarza transport kolejowy

Podstawowym plusem transportu kolejowego jest nieograniczona wręcz wielkość gabarytów przewożonego towaru oraz jego duża ilość – pozwala to na bezpośredni ładunek kontenerów z portów, czy efektów pracy kopalń i innych miejsc wydobywczych na jeden transport. Brak ograniczeń w postaci warunków atmosferycznych i prawa drogowego, to dodatkowy plus wykazujący wyższość tej formy transportu lądowego. Również w przypadku transportu osób mamy tutaj olbrzymią wręcz skalę przewozu, co pozytywnie wpływa zarówno na koszt, jak i zasięg geograficzny. Nie możemy jednak zapominać o ograniczeniach, którymi dla transportu kolejowego, oprócz konieczności budowania tras, są warunki geologiczne oraz duża ilość personelu potrzebna do obsługi taborów i wysokie koszty zakupu sprzętu czy serwisu. Nie zmienia to jednak faktu, że dla części transportu lądowego praktycznie nie ma innej alternatywy.

Perspektywy transportu kolejowego

Jak wspomniano wyżej problematyczność transportu kolejowego wiąże się z wysokimi kosztami infrastruktury oraz jej obsługą. Konieczna jest ciągła modernizacja, którą determinuje postęp technologiczny, który oprócz zwiększania szybkości przemieszczania się składów wymaga odpowiedniego dla nich toru i podłoża. Jednak zwiększenie importu i eksportu z innych kontynentów sprawia, że na pewnym etapie logistycznym (np. przewóz wspomnianych już kontenerów i ich dużej ilości) transport kolejowy nie ma alternatywy. Ważny jest także koszt, który w przypadku nowoczesnych składów o dużej ładowności i szybkości pozwala kontrahentom na optymalną cenę dla każdej ze stron przy dużej ilości transportowanego towaru.

Czytaj także  Czym rożnią się drobnica międzynarodowa i krajowa?

Artykuł powstał przy udziale specjalistów z Rhenus Logistics.