Czas to pieniądz – wie o tym każdy z nas, lecz prawdziwość tego powiedzenia najchętniej potwierdzają właściciele firm produkcyjnych i call center, w których czas pracy przekłada się na dochody przedsiębiorstwa. To właśnie tam wdrażane są systemy RCP, które czuwają nad optymalizacją wykonywania zadań.

Dlaczego pracodawcy wybierają systemy RCP?

Odpowiedź jest prosta – dla oszczędności. Dzięki wdrożeniu nowoczesnych systemów mogą obniżyć koszty pracy, a także zmobilizować pracowników do punktualnego zajmowania stanowisk pracy i nieprzedłużania ustawowych przerw. Zalet wynikających z zainstalowania systemów RCP jest jednak o wiele więcej, dlatego coraz częściej korzystają z nich już nie tylko duże przedsiębiorstwa produkcyjne czy biura obsługi klientów, lecz także urzędy i średniej wielkości firmy. Systemy zbierające dane umożliwiają na przykład błyskawiczne generowanie raportów z nazwiskami wszystkich osób wykonujących pracę w danym przedziale czasowym. Dzięki nim możliwe staje się także monitorowanie długości czasu, w którym pracownicy opuszczają swoje stanowiska, udając się na przerwy lub wewnątrzfirmowe spotkania. Pozwalają również dokładnie zliczać czas pracy poszczególnych osób oraz rejestrować i kategoryzować nieobecności. Niektóre systemy śledzą też czas wykonywania konkretnych zadań przez pracowników i na podstawie zebranych danych umożliwiają określenie stopnia efektywności personelu. Korzystanie z tych wszystkich funkcjonalności przekłada się na oszczędność czasu osób zatrudnionych w działach HR, a także większą wydajność pracowników, którzy wiedzą, że ich praca jest na bieżąco monitorowana.

Czytaj także  Top 3 najciekawszych szkoleń

Sytem RCP a ewidencja czasu pracy

Jak działa system RCP?

Wdrożenie w przedsiębiorstwie elektronicznej rejestracji czasu pracy wymaga przede wszystkim zainstalowania oprogramowania służącego do analizowania danych oraz zakupienia rejestratora, a więc czytnika, który te dane zbiera. Niezbędne do prawidłowego działania systemu są także tzw. tagi zbliżeniowe, czyli karty magnetyczne lub opaski, którymi pracownicy rejestrują godzinę zajęcia i opuszczenia stanowiska. Zamiast popularnych kart niektóre firmy wprowadzają także rozwiązania bazujące na biometrii, które rejestrują odcisk palca.

Prowadzenie ewidencji czasu pracy przy pomocy systemu RCP ma kilka niekwestionowanych zalet – jest niezawodne, bazuje na obiektywnych danych i pozwala optymalizować czas pracy zatrudnionych osób. Przede wszystkim jednak umożliwia uzyskanie dużych oszczędności i bieżące monitorowanie wydajności wszystkich pracowników w firmie.