praca po godzinach

Prowadzenie przedsiębiorstwa to ogromne wyzwanie, zwłaszcza wtedy, gdy zarządzamy dużą grupą pracowników. Co zrobić, gdy w firmie pojawia się kryzys? Jak dbać o stałe podnoszenie efektywności przedsiębiorstwa?

Efektywność wyzwaniem dla firmy

Efektywność to jedna z najważniejszych cech dobrej firmy. Trudno mówić o faktycznym prowadzeniu działalności, gdy stale pojawiają się kryzysy a firma ma problemy z płynnością finansową. Problem braku efektywności może być szczególnie frustrujący w pierwszym okresie działalności firmy. Początkujący przedsiębiorcy, zatrudniający pracowników, nie zdają sobie zazwyczaj sprawy z konieczności prawidłowego zarządzania zasobami ludzkimi. Nieefektywna praca, nawet na najniższym szczeblu firmowym, może przełożyć się na realne, długotrwałe straty. Czy ewentualnym błędom w zarządzaniu firmą da się zapobiec?

 

Przyczyny wewnętrznych kryzysów w firmie

Brak efektywności działalności firmy to skutek wielu czynników. Specjaliści wskazują na kilka potencjalnych przyczyn kryzysu, na które warto zwrócić uwagę:

 

  • brak jasnych procedur działania – brak wyraźnych wytycznych i zbyt duża swoboda działania mogą poskutkować chaosem, nawet w trakcie drobnych sytuacji kryzysowych,
  • niejasny podziału obowiązków w firmie – czyli brak wyraźnie określonego zakresu odpowiedzialności za obowiązki,
  • brak kontroli nad wydajnością i czasem pracy – rezygnacja ze stosowania prostych systemów kontroli dostępu i czasu pracy,
  • błędy komunikacyjne – niedokładna lub opóźniona komunikacja na dowolnym szczeblu zarządzania wcześniej czy później zakończy się kryzysem,
  • brak skutecznych narzędzi analitycznych – trudno o budowę długofalowej strategii rozwoju bez dostępu do nowoczesnych narzędzi ewaluacyjnych i regularnych raportów finansowych.
Czytaj także  Gdzie używa się gazu ochronnego?

Podsumowując, brak efektywności działania firmy to wypadkowa wielu czynników. Najważniejszą przyczyną bywa jednak brak wyraźnie określonych celów, nieefektywny nadzór nad pracą podwładnych i złe zarządzanie komunikacją wewnątrz przedsiębiorstwa.

System kontroli dostępu
System kontroli dostępu (źródło: Reset2.pl)

 

Metody poprawy efektywności przedsiębiorstwa

Czy da się zapanować nad kryzysem, wywołanym narastającym brakiem efektywności? Metody poprawy działania powinny być zawsze dostosowane do indywidualnych problemów danego przedsiębiorstwa. Specjaliści od zarządzania przekonują, że w celu poprawy efektywności firmy warto zastanowić się nad następującymi rozwiązaniami:

  • wprowadzenie systemów kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy – metoda polecana zwłaszcza w przypadku firm, tworzących długofalowo kosztowne projekty (IT, marketing); system rejestracji czasu pracy pozwoli na wygenerowanie czytelnych raportów, dotyczących produktywności poszczególnych jednostek firmy,
  • wprowadzenie jednolitych procedur działania – hasło, brzmiące dość enigmatycznie, oznacza w dużym skrócie stworzenie czytelnego spisu obowiązków i reguł działania dla poszczególnych komórek firmy,
  • usprawnienie komunikacji – czyli ustalenie możliwie szybkich i efektywnych ścieżek komunikacji na wszystkich poziomach zarządzania personelem.

 

Do powyższego zestawu warto także dodać konieczność poszukiwania rozwiązań długofalowych. Wdrażanie zmian, związanych z efektywnością firmy, wymaga perspektywicznego spojrzenia na każdy element działalności przedsiębiorstwa. Im lepsza przewidywalność sytuacji kryzysowych, tym mniej potencjalnych strat dla firmy.