Zadane w tytule pytanie zakłada, że szkolenia z zarządzania są potrzebne, oraz że są przeznaczone dla konkretnej grupy osób. I tak rzeczywiście jest. Przyjrzyjmy się, kim są osoby, dla których taki trening .

Dla planujących karierę

Zazwyczaj wydaje się, że szkolenie z zarządzania oznacza przedsięwzięcie przeznaczone wyłącznie dla już funkcjonujących menedżerów. Jednak może to być taki sam obszar kształcenia, jak każdy inny. Jeśli poziom zostanie odpowiednio dopasowany – w tym przypadku wprowadzający w to zagadnienie od podstaw, będzie dobrym kapitałem dla osób planujących karierę w swojej branży. Umiejętność organizacji własnego czasu pracy, motywacji, odnajdywania we współpracownikach ich mocnych stron – wszystko to może się okazać kluczowe nie tylko podczas zarządzania pracą innych, ale przede wszystkim własną. Ponadto rozpoczęcie pracy z odpowiednią wiedzą pozwoli nie wytworzyć w sobie złych nawyków, podniesie świadomość własnych kompetencji i ograniczeń oraz nauczy efektywnej współpracy z ludźmi.

Dla awansujących specjalistów

Dość częstą praktyką na polskim rynku pracy jest awansowanie na stanowiska menedżerskie specjalistów z branży, w które funkcjonuje dana firma. Nie jest to błędna taktyka, jednak należy mieć świadomość, że ktoś, kto na przykład był znakomitym informatykiem-programistą nie musi radzić sobie równie dobrze z zarządzaniem zespołem informatyków-programistów. W pracy na wyższym szczeblu inaczej rozkładają się akcenty. Bardzo dobrze, jeśli znasz specyfikę pracy swojego zespołu, ale teraz będziesz musiał zetknąć się również z zagadnieniami finansowymi, z rozstrzyganiem sporów, szybkim podejmowaniem decyzji, rekrutowaniem nowych pracowników i przygotowywaniem raportów dla zarządzających firmą. To tak naprawdę zupełnie nowy zakres obowiązków i dobre szkolenie z zarządzania może być w tej sytuacji niezwykle pomocne.

Czytaj także  Najważniejsze zasady kredytu konsolidacyjnego - dowiedz się, jak to działa!

Relacje biznesowe

Dla menedżerów

Wreszcie grupa, dla której warsztaty z umiejętności menedżerskich wydają się być stworzone. Tak jest, jednak pod pewnym warunkiem. Otóż szkolenie tego rodzaju wniesie wiele w rozwój danej osoby i w funkcjonowanie organizacji, jeśli będzie skrojone na miarę. Na średnim i wysokim poziomie zarządzania podstawy nie są już potrzebne (choć czasem ich przypomnienie mogłoby zadziałać odświeżająco na niejednego dyrektora). Lepsze będą szkolenia zamknięte, na których zarządzający w firmie będą mogli spotkać się w swoim gronie, przećwiczyć współpracę, która przełoży się później na komunikację między działami czy pionami firmy, a także będą mieli szansę poćwiczyć i skonsultować z trenerem detale, konkretne zagadnienia z własnego obszaru pracy i problemy związane z zarządzaniem podwładnymi.

Menedżer i podwładni

Jak widać szkolenie z zarządzania może być przydatne na każdym szczeblu pracy czy rozwoju kariery. By tak się stało, należy dobrze dobrać jego poziom, obszar, zagadnienia i formę zajęć.