Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów dotyczy sporej liczby przedsiębiorców. Które z podmiotów zobowiązane są do prowadzenie KPiR? Jak prawidłowo prowadzić księgę i o jakich formalnościach należy pamiętać?

Dla kogo obowiązkowa KPiR?

 Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów obowiązuje :

  • osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą;
  • spółki jawne;
  • spółki partnerskie;
  • spółki cywilne;
  • osób wykonujących działalność gospodarczą w formie umów zlecenia;
  • osób prowadzących działalność rolną, które zgłoszą chęć prowadzenia księgi;
  • osób duchownych, które zrezygnowały ze zryczałtowanego podatku dochodowego.

W przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych, spółek cywilnych, partnerskich i jawnym kluczowym czynnikiem jest roczny dochód ze sprzedaży netto, który nie przekracza 2 mln euro. Wyżej wymienione osoby są zobowiązane do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów.

O czym warto pamiętać?

 Założenie księgi przychodów i rozchodów powinno nastąpić wraz z datą rozpoczęcia działalności gospodarczej lub na 1 stycznia roku podatkowego. Należy zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego, właściwego dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. W przypadku spółek, zawiadomienie składają wszyscy wspólnicy, w urzędach skarbowych właściwych dla miejsca zamieszkania poszczególnych wspólników. Warto pamiętać o obowiązującym 20 dniowym terminie zawiadomienia urzędu skarbowego od momentu założenia księgi przychodów i rozchodów. Osoby fizyczne, które w poprzednim roku podatkowym rozliczały się wg KPiR nie mają obowiązku corocznego zgłaszania prowadzenia księgi.

Czytaj także  Czy istnieją kosmetyki uniwersalne?

Księga przychodów i rozchodów

Księgę przychodów i rozchodów można prowadzić na dwa sposoby: tradycyjnie i za pomocą programów komputerowych. Prowadzenie księgi w formie papierowej jest bardziej czasochłonne, ale nie brakuje zwolenników prowadzenia w taki sposób firmowych rozliczeń. Osoby, które chcą skorzystać z programów komputerowych do prowadzenia KPiR muszą spełniać, określone ustawą warunki. Program do obsługi księgi przychodów i rozchodów musi zapewniać pełny wgląd w treść zapisów oraz umożliwiać wydrukowanie niezbędnych zapisów. Księga przychodów i rozchodów może musi by zapisana na nośnikach, które uniemożliwiają zniszczenie, uszkodzenie lub modyfikację danych przez osoby nie posiadające odpowiednich uprawnień. Obecne przepisy zwalniają przedsiębiorców z obowiązku drukowania księgi. KPiR służy do ewidencjonowania osiąganych przychodów i ponoszonych rozchodów oraz do określenia zobowiązań podatkowych. Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów w klarowny sposób wykazuje osiągane dochody, a także kwotę należnego do odprowadzenia podatku. Co ważne, dla wielu przedsiębiorców prowadzenie księgi przychodów i rozchodów pomaga ocenić rentowność prowadzonej działalności i wprowadzić konieczne zmiany dla uzyskania jak największych zysków. Prowadzenie księgi za pomocą programów komputerowych jest wygodne i pozwala na pełen wgląd w ewidencję sprzedaży oraz ponoszonych kosztów, co przekłada się na skuteczne prowadzenie działalności gospodarczej.