Niszczenie dysków twardych

Dyski twarde to nośniki danych, które nierzadko bywają poufne. Kiedy więc wygasają uprawnienia posługiwania się owymi danymi, a także w związku z innymi czynnikami, dysk twardy należy zniszczyć. Istotne dla opisywanego zagadnienia jest również to, że tego typu urządzenia określa się mianem odpadów elektronicznych, które w trosce o środowisko należy w określony sposób utylizować.

O co właściwie chodzi?

Niszczenie dysków twardych, na których zapisane są poufne dane nie jest kwestią wyboru, ale koniecznością regulowaną prawnie. Istnieje cała lista przepisów (nie tylko polskich, ale również unijnych), które regulują omawiane tutaj zagadnienie. Należy pośród nich wymienić choćby: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 2002, 2006 i 2010 roku czy Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 2010 roku. Kwestią tą zajęło się ponadto Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Sprawiedliwości. Podstawę prawną w tym przypadku stanowi również kilka ustaw, m.in. ustawa o ochronie danych osobowych, ustawa o ochronie informacji niejawnych czy też ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Sprawę traktuje się więc przynajmniej dwuaspektowo. Po pierwsze chodzi o ochronę danych osobowych, które znajdują się na dyskach, po drugie natomiast, o szkodliwość przechowywania elektro śmieci w bezpośredniej bliskości ludzi.

Czytaj także  Przemysł 4.0 i automatyka przemysłowa

Definitywnie i nieodwołalnie

Jeśli chodzi o niszczenie nośników danych, należy robić to w taki sposób, aby informacje zapisane na dysku były już nie do odtworzenia. Zanim więc jedna firma zutylizuje odpad elektroniczny, inna musi trwale usunąć z niego poufne dane. W przeciwnym razie osoby, które dopuściły się zaniedbań doprowadzających ostatecznie do wycieku informacji, zostaną pociągnięte do odpowiedzialności. Jeśli nawet pierwszy „etap” zostanie zakończony i przeprowadzony zgodnie z przepisami, należy dopilnować również sfinalizowania drugiego.

Komu zlecić zniszczenie dysku twardego?

Utylizacja elektro odpadu, jakim z pewnością jest twardy dysk, na którym nie znajdują się już dane (przynajmniej osobowe), powinna zostać wykonana przez profesjonalne firmy posiadające odpowiednie uprawnienia lub certyfikaty. Ich przedstawiciele przyjeżdżają po tego rodzaju śmieci i zawożą je do siedzib przedsiębiorstw. Tam szkodliwe dla środowiska śmieci, jak baterie, twarde dyski czy inny elektro złom, są niszczone. Firmy tego rodzaju posiadają odpowiednie oprzyrządowanie, a co najważniejsze dysponują również wiedzą oraz umiejętnościami niezbędnymi dla skutecznego zutylizowania szkodliwych odpadów. Niszczenie dysków twardych nie polega więc na własnoręcznym uderzaniu w nie wielkim młotem lub komisyjnym paleniu w siedzibie własnej firmy, ale na przekazanie tego rodzaju urządzenia w ręce fachowców, którzy w sposób bezpieczny dla środowiska definitywnie pozbędą się problemu. Za podobne usługi najczęściej nie płacimy ani grosza, ponieważ przedsiębiorstwa, które je wykonują, działają w ramach szeroko pojętej ochrony środowiska, w związku z czym są dotowane i nie muszą na siebie zarabiać.