wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC

Obecnie każdy zarejestrowany pojazd, zgodnie z przepisami, musi posiadać ważną polisę OC. Są jednak przypadki, gdy możliwe jest wypowiedzenie OC. Jak to wygląda w praktyce? Kiedy właściciel samochodu może taką rezygnację złożyć?

Wypowiedzenie OC – co trzeba na ten temat wiedzieć?

Ustawa z 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych reguluje przepisy związane z ubezpieczeniem auta. Znajdują się tam informacje zarówno na temat zawierania umów, jak i ich rozwiązywania.

Właściciel z zasady nie może zrezygnować z wykupionej polisy w czasie trwania umowy. Są jednak pewne wyjątki od tej reguły. Wielu kierowców chce zmienić swoją polisę z uwagi na ciekawszą ofertę w innej firmie ubezpieczeniowej. Wówczas wypowiedzenie OC należy złożyć u wcześniejszego ubezpieczyciela i wykupić nową polisę. W tym przypadku złożenie wypowiedzenia OC pozwala na uniknięcie zjawiska dublowania polisy. Brak rezygnacji wiąże się bowiem z automatycznym odnowieniem polisy na dotychczasowych warunkach na kolejny rok.

Jak poprawnie złożyć wypowiedzenie OC?

Czasem właściciel auta decyduje się na zakupienie nowej polisy, ale zapomina o wypowiedzeniu wcześniejszej umowy. Wówczas można złożyć tzw. wypowiedzenie automatycznie przedłużonej umowy. Prawdopodobnie trzeba jednak w takiej sytuacji uregulować część składki proporcjonalnie do czasu trwania nowej umowy.

Czytaj także  Bezpieczeństwo w przypadku kart płatniczych

Czasem też zdarzają się sytuacje, gdy dana osoba kupuje samochód używany, który ma ważną polisę OC. Może ona skorzystać z tego ubezpieczenia, ale po wcześniejszym wykonaniu rekalkulacji składki przez firmę ubezpieczeniową. Można również z danej polisy zrezygnować i wykupić własną. Wypowiedzenie OC w takim przypadku złożyć można w dowolnym momencie.

Również w sytuacji, gdy auto zostało skradzione lub całkowicie zniszczone trzeba złożyć wypowiedzenie umowy OC. Właścicielowi należy się wówczas zwrot składki, który naliczany jest od dnia wyrejestrowania pojazdu.

Wypowiedzenie OC – jak powinno wyglądać?

Wypowiedzenie OC powinno mieć formę pisemnego wniosku. Właściciel auta może skorzystać z gotowego formularza, który znaleźć można w internecie bądź samodzielnie stworzyć taki dokument. Powinien on zawierać informacje takie jak dane osobowe właściciela auta (imię, nazwisko, adres, numer PESEL), nazwę i adres firmy ubezpieczeniowej, numer polisy, dane samochodu oraz powód wypowiedzenia umowy. Formularz trzeba oczywiście czytelnie podpisać własnym imieniem i nazwiskiem.

Takie wypowiedzenie dostarczyć można na kilka różnych sposobów np. za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej, osobiście czy mailowo. Należy przy tym przestrzegać terminów, aby rezygnacja była skuteczna. Warto przy tym pamiętać, że jedynie przy wysyłce pocztą tradycyjną liczy się data stempla pocztowego. Wysyłkę za pośrednictwem firmy kurierskiej należy zaplanować odpowiednio wcześniej.

Czytaj także  Czy płatność kartą może utrudnić zwrot zakupów w sklepie