Utylizacja starych dyskietek

Dyskietka to nośnik danych, który nie wytrzymał próby czasu. Jako relikt przeszłości nieodwołalnie odszedł do lamusa. Mamy dziś bowiem całą masę innych urządzeń, pozwalających na gromadzenie danych o zdecydowanie większej pojemności i wartości użytkowej. Dyskietki niestety tylko zajmują miejsce. Należy więc definitywnie się ich pozbyć, ale zaliczane do elektro śmieci nie mogą po prostu zostać wyrzucone do śmietnika.

Co właściwie robi się ze starymi dyskietkami?

Jeśli chodzi o postępowanie z odpadami elektronicznymi, należy działać zgodnie z prawem ochrony środowiska. Istnieją odpowiednie ustawy: o odpadach oraz o zużytym sprzęcie elektronicznym, a także rozporządzenia, w których można znaleźć odpowiednie informacje. Wyrzucenie starego telewizora, lodówki, pralki czy choćby dyskietki do zwykłego śmietnika jest niezgodne z prawem i uznane za szkodliwe dla środowiska. Co więc powinniśmy zrobić?

Oddaj sprawę w ręce profesjonalistów!

Aby odpowiednio postępować z odpadami elektronicznymi należy posiadać rozległą wiedzę, a także możliwości techniczne, które pozwolą na bezpieczną utylizację lub ponowne wykorzystanie elektro śmieci. Najbezpieczniejszym i w zasadzie jedynym rozwiązaniem jest więc przekazanie starych dyskietek w ręce firmy zajmującej się zagospodarowaniem odpadów elektrycznych i elektronicznych.

Czytaj także  Przemysł 4.0 i automatyka przemysłowa

Czy za utylizację trzeba płacić?

Przedsiębiorstwa, o których mowa powyżej bardzo często świadczą swoje usługi za darmo. Są dotowane przez organy państwowe lub unijne, powołane do podejmowania działań zmierzających do ochrony środowiska naturalnego, w związku z czym otrzymują na swoją działalność odpowiednie fundusze. Jeśli chodzi o utylizację przedmiotów takich, jak dyskietki, postępowanie powinno być uzależnione głównie od ilości posiadanych elektro śmieci. Jeśli w naszym domu zalega kilka sztuk, nie ma sensu wzywać firmy. Można przy okazji dostarczyć odpady do jej siedziby. Jeśli jednak ilość jest znacząca, wykonanie telefonu do odpowiedniego podmiotu jest w pełni uzasadnione. W niewielkich miejscowościach w tego typu sprawach pośredniczy urząd gminy lub inna instytucja samorządowa.

Dlaczego stare dyskietki warto oddawać do utylizacji?

Z elektro śmieciami nie należy postępować tak, jak z innymi rodzajami odpadów. Niestety mogą one być szkodliwe. W celu zapewnienia ochrony swoim najbliższym, a także środowisku naturalnemu, należy oddać je do przepisowej utylizacji. Innym powodem jest opłata za tego rodzaju usługi. Za wywóz elektro śmieci NIE TRZEBA płacić! Mało tego, za niektóre odpady możemy nawet otrzymać pieniądze. Co ważne, poddając stary sprzęt utylizacji, uzyskujemy odpowiednie zaświadczenia, których posiadanie w przypadku firm może okazać się konieczne. Jak widać utylizacja dyskietek powinna przebiegać w zgodzie z wyraźnie określonymi normami prawnymi. Jest to szczególnie ważne dla przedsiębiorców, a także publicznych lub niepublicznych placówek medycznych czy oświatowych, w przypadku których wszystko, co związane jest choćby z archiwizacją danych, musi odbywać się legalnie oraz w sposób niezagrażający ludziom i środowisku naturalnemu.