Co to takiego elektrozawory? To zawory, które zamiast sterowania manualnego obsługiwane są elektrycznie tj. podpinane są do źródła prądu i w konkretnej sytuacji za pomocą impulsu elektrycznego są zamykane lub otwierane.

Elektrozawory to bardzo wygodne rozwiązanie warte zastosowania szczególnie w przypadku konieczności włączenia lub wyłączenia przepływu wody, gazu, pary wodnej czy oleju w sytuacji niemożności wykonania zadania bezpośrednio na miejscu lub wtedy, gdy liczy się czas. Najważniejszym argumentem przemawiającym za zastosowaniem elektrozaworów jest zatem bezpieczeństwo. Współczesne systemy monitoringu domów, mieszkań, obiektów biurowych czy hal i zakładów produkcyjnych pozwalają wkomponować je w sieć zabezpieczeń gwarantując kompleksową możliwość ochrony oraz ograniczenia potencjalnych szkód. Poniżej podane są przykłady, w których zastosowanie elektrozaworów będzie najbardziej optymalnym wyjściem, a także sposobem na ograniczenie skutków zalania wodą lub ulatniania się gazu.

Elektrozawory w instalacji grzewczej

Jest to najczęstszy przykład stosowania elektrozaworów stosowany zarówno w nieruchomościach mieszkalnych, jak i biurach czy zakładach. Montowane są bezpośrednio przy źródle centralnego ogrzewania i w razie wzrostu ciśnienia odcinają dopływ od instalacji pozwalając na jego obniżenie. Oczywiście instalowane są także w razie wycieku wypuszczając gaz poza instalację tj. do odpływu na zewnątrz. Najszerzej elektrozawory stosowane są w grzejnikach, gdzie sterownikiem jest termostat pozwalający utrzymać określoną temperaturę urządzenia. Kolejne miejsce, gdzie warto zainstalować elektrozawór to dopływ wody – po zamontowaniu czujnika pozwala nam uchronić się przed zalaniem. Dzięki takim rozwiązaniom możemy w pełni zautomatyzować obsługę instalacji wodnej i gazowej, co jest szczególnie wygodne i przydatne w trakcie dłuższych nieobecności. Jak wspomniano wyżej, w przypadku korzystania z monitoringu, możemy instalację połączyć z systemem zabezpieczającym nieruchomość przed włamaniem.

Czytaj także  Czy istnieją kosmetyki uniwersalne?

Elektrozawory w systemach przemysłowych

To drugi najczęstszy przykład stosowania tego rodzaju zabezpieczeń. Szerokie spektrum możliwości użycia elektrozaworów w tym obszarze wymagałoby osobnego tekstu, więc skupimy się tylko na rodzajach instalacji, w jakich są montowane. Elektrozawory powszechnie montowane są w instalacjach chłodniczych i wymienionych wyżej ciepłowniczych w zakładach produkcyjnych czy magazynach. Prawie zawsze instalowane są także w systemach pneumatycznych, więc odgrywają istotną rolę w automatyce produkcji w procesach pompowania powietrza. Częstym rozwiązaniem w bardziej skomplikowanych systemach jest stosowanie elektrozaworów równolegle z rozwiązaniem manualnym. Pozwala to na elastyczne korzystanie z instalacji w trakcie np. awarii, remontu lub konserwacji części linii produkcyjnej, czy wyłączenia części hali magazynowej. Takie rozwiązanie ogranicza koszty postoju, a także dopuszcza możliwość pracy nie zagrożonej lub nie naprawianej części linii lub powierzchni z zachowaniem bezpieczeństwa całego systemu.