Gaz ochronny to gaz, który stosowany jest w spawalnictwie, do lutowania, w technice warsztatowej. Gaz ochronny chroni stopiony i ogrzany metalu przed wpływem powietrza atmosferycznego. Jakie gazy się stosuje? Jakie mają właściwości?

Jaki gaz ochronny wybrać? Efekty wywoływane przez różne składniki gazu osłonowego

Powszechnie stosowanym gazem ochronnym jest argon, który nie utlenia się i nie wchodzi w reakcję chemiczną ze spawanym metalem. Jest głównym składnikiem większości gazów osłonowych do spawania metodami MIG/MAG i TIG. Do argonu dodaje się składnik utleniający, który stabilizuje łuk i zapewnia stabilne przejście metalu w łuku podczas spawania. Hel jest gazem obojętnym i używany jest jako gaz ochronny do spawania półautomatycznego stali wysokostopowych z kilkuprocentowym dodatkiem CO2 lub O2. Wodór może być dodawany do gazu osłonowego wykorzystywanego do spawania metodą TIG stali austenitycznych, redukując w ten sposób ilość powstałych tlenków. Gazem ochronnym jest również tlenek azotu, który redukuje emisję ozonu w strefie spawania. Zjawisko to pozwala w znaczny sposób poprawić środowisko pracy spawacza, a dodatek tlenku azotu w gazie osłonowym stabilizuje podczas spawania stali wysokostopowych i aluminium. Ozon łatwo wchodzi w reakcję z tlenkiem azotu.

Czytaj także  Przydatne oprogramowanie do prowadzenia firmy

Więcej infromacji: https://www.buehnen.pl/77-glosariusz/531-gaz-ochronny

Jakie zadania ma gaz ochronny?

Gaz ochronny w procesie spawania, oprócz ochrony ciekłego jeziorka przed dostępem i niekorzystnym wpływem zanieczyszczeń pochodzących z otaczającej atmosfery, wywiera zasadniczy wpływ na zjawiska fizyko-chemiczne zachodzące w łuku w czasie jego jarzenia. Gazy mają więc wpływ na szereg czynników decydujących o przebiegu procesu spawania. Ważne jest, by każdy gaz ochronny dodawać w odpowiednich proporcjach, co ma wpływ zarówno na wydajność procesu spawania, jak i przydatności uzyskanych połączeń. O przydatności poszczególnych składników gazów osłonowych dla różnych metod spawania i różnych materiałów decydują głównie: skuteczność ochrony jeziorka spawalniczego oraz stabilność jarzenia się łuku i sposób transportu kropli do jeziorka spawalniczego. Ważny jest także stopień wypalania składników stopowych, sposób formowania się spoiny, wygląd lica, profil i głębokość wtopienia oraz ilość odprysków i własności mechaniczne spoiny.

Gdzie stosuje się gaz ochronny?

Gaz ochronny stosowany jest podczas spawania czy lutowania. Jeśli powietrze dostanie się do stopionego lub rozgrzanego metalu, zawarty w nim tlen spowoduje utlenienie, azot może wywołać porowatość lub kruchość, a zawarta w powietrzu wilgoć może doprowadzić do powstania pęcherzy.

Gaz ochronny jest również kluczowym czynnikiem wpływającym na wypalenie składników stopowych spawanego metalu (zmieniających jego wytrzymałość) i stopień utlenienia powierzchni spoiny.

Gaz ochronny jest powszechnie stosowany w spawalnictwie, a jego zadaniem jest ochrona właściwej jakości powstałej spoiny.

Czytaj także  Skuteczne sposoby na kontrolę pracowników