Bezpieczny przewóz towarów niebezpiecznych: Kluczowe wytyczne i procedury.

Bezpieczny przewóz towarów niebezpiecznych: Kluczowe wytyczne i procedury.
Zgodnie z obowiązującą definicją towary niebezpieczne są to materiały oraz przedmioty, których swobodny i dowolny przewóz jest zabroniony, a dozwolony jest wyłącznie po spełnieniu warunków wskazanych w ADR. Jak zatem przewozić zgodnie z prawem i zasadami bezpieczeństwa towary niebezpieczne? Czym są towary niebezpieczne? Towary niebezpieczne można transportować jako przesyłki w sztukach, luzem lub w postaci płynnej w cysternach. Niebezpieczne towary mog