Urzędnicy

Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza, organizuje co jakiś czas spotkania, których celem jest uzdrowienie finansów samorządów finansowych. Nie zawsze bowiem realizowanie zadań jednostek samorządów terytorialnych jest tak łatwe. Ich obrady mają na celu znalezienie dogodnych rozwiązań, dzięki czemu poprawa finansów będzie możliwa w najbliższym czasie. Będzie to miało ogromny wpływ na to, co będzie można zrealizować w ramach UMP.

Co należy zrobić?

Co jakiś czas wnoszone są nowe postulaty dla stabilizacji finansów JST (https://metropolie.pl/artykul/kluczowe-postulaty-dla-stabilizacji-finansow-jst-po-spotkaniu-z-ministrem-finansow). Pod uwagę brana jest bieżąca sytuacja, która pozwala na zorganizowanie optymalnych rozwiązań, które mają szansę na to, aby odnieść kluczowy sukces.

Ostatnie takie spotkanie komisji skarbników UMP odbyło się pod koniec roku 2023. Co na tych obradach zostało ustalone?

Jedna z kwestii odnosiła się do zmiany systemu podatków i opłat lokalnych. Położono bardzo mocny nacisk na zmianę w podatkach od nieruchomości. Pod uwagę wzięto bowiem wyrok z Trybunały Konstytucyjnego, który stwierdził niekonstytucyjność przepisów ustawy z dnia 4 lipca 2023 r. Chodzi dokładnie możliwość zdefiniowania budowli dla celów podatkowych poprzez odesłanie do przepisów innych ustaw – szczególnie przepisów Prawa Budowlanego.

Najważniejsze kwestie finansowe

Spotkanie skarbników trwało całe dwa dni. W jego trakcie omawianych było wiele tematów. Część z nich odnosiła się do tego, że została przyjęta duża ilość postulatów, które do tej pory były przyjmowane – w poprzednich latach. Niektóre z nich odnosiły się do tego, aby można było zaoferować rekompensatę dla tych osób, instytucji oraz firm, które ucierpiały na tzw. Polskim Ładzie lub jak to inaczej było nazywane, Piątce Kaczyńskiego. Możliwe to będzie, jeżeli zostaną wprowadzone następujące zmiany:

  • włączenie do podziału pomiędzy budżet państwa i JST dochodów z podatku ryczałtowego PIT;
  • udziału samorządowego na poziomie 68,25% w puli, która na dodatek miałaby zostać powiększona o ryczałt.
Czytaj także  Kierunki studiów podyplomowych we Wrocławiu - oto pełna lista

Samorządy finansowe

O finansach można by mówić długo. Tak też było podczas spotkania skarbników UMP. Mówili oni nie tylko o podatkach, ale podejmowali oni również takie kwestie jak zmiany w systemie Janosikowym. Możliwe byłoby to tylko wtedy, jeżeli doszłoby do zmian wartości współczynników determinujących wysokość wpłat. Liczba mieszkańców musi także być rzeczywista, a nie ustalona tylko i wyłącznie na podstawie szacunków.

Istotnym faktem jest również subwencja oświatowa, która miałaby zostać podniesiona aż do 3% w PKB. Chodzi bowiem o to, że samorządy regionalne coraz więcej dokładają do edukacji, przez co nie są oni w stanie tak naprawdę zapewnić 100% finansowania dla wypłat nauczycielskich. Co tu dopiero mówić o kolejnych realizacjach w oświacie, które pomogłyby dzieciom się w prawidłowy sposób rozwijać.

Stabilizacja finansów jednostek samorządów terytorialnych jest bardzo ważną kwestią, która zawsze będzie intensywnie omawiana przez UMP.

Dodaj komentarz