Zapisując się na studia trzeba wybrać kierunek, który będzie zgodny z naszymi zainteresowaniami i predyspozycjami. Jeśli mamy zdolności do zarządzania oraz rozdzielania i generowania zadań, zapiszmy się na takie studia. Czy to dobry pomysł? Co można robić po tym kierunku Czy łatwo znaleźć pracę?

 

UE

 

Rola zarządzania w organizacji

Zarządzanie rozumiane jest jako zestaw działań (planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, kierowanie ludźmi i kontrolowanie), skierowanych na zasoby, które wykonuje się z zamiarem skutecznego osiągnięcia celów organizacji. Planowanie to budowania wizji przedsiębiorstwa i modyfikowanie jej, gdy zmienią się warunki zewnętrzne. W zarządzaniu wciąż określane są nowe teorie, które odpowiadają na potrzeby rynku, więc ukończenie studiów w tej dziedzinie nie oznacza, że na zawsze pożegnamy się z nauką, a wręcz przeciwnie – trzeba będzie wciąż się dokształcać.

Czy warto iść na studia z zarządzania?

Studia z zarządzania to dobry wybór dla osób, które w przyszłości chcą założyć własną firmę, a także zarządzać nią i szczególności zawiadować zespołami pracowniczymi. Absolwent tego kierunku zdobywa wszechstronną wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, dotyczącą istoty, prawidłowości, problemów funkcjonowania i rozwoju organizacji. Dla wielu firm będzie cennym nabytkiem, gdyż wie, jak funkcjonują organizacje, jako miejscach tworzenia nowych wartości i nawiązywania stosunków międzyludzkich. Potrafi także wydobywać potencjał pracowników i wykorzystywać go z zyskiem zarówno dla firmy, jak kadry. Trzeba jednak podkreślić, iż na takie studia powinny się decydować osoby, które mają określone cechy, czyli odpowiedzialność, kompetentność, wielozadaniowość, stanowczość itp. Wymaga także postawy pewnej siebie. Nie każdy będzie nadawał się, by w przyszłości zająć stanowisko kierownicze w ważnej instytucji państwowej.

Czytaj także  Jak dobrze prowadzić kampanie marketingowe? Oto nasze wskazówki

Jakie szkolenia po studiach z zarządzania?

Po skończeniu studiów warto kontynuować naukę, by się doskonalić, co pozwoli jeszcze lepiej zarządzać zespołem. Doświadczeni trenerzy przekażą informacje na temat budowania relacji z podwładnymi i wyznaczania zasad tej współpracy. Takie dokształcanie się jest szczególnie przydatne dla osób zarządzających personelem – nauczą się między innymi prawidłowo delegować zadania i rozwiązywać konflikty. Na innym szkoleniu poznamy zasady prawidłowego zarządzania czasem i zespołem z wykorzystaniem metody KAIZEN, polegającej na wykonywaniu zadań metodą małych kroków, co pozytywnie wpływa na efektywność pracy zespołu.
Rola menedżera wymaga od niego wielu kompetencji, zwłaszcza zaś umiejętności kierowania zespołem. Warto skończyć studia z zarządzania, a następnie w praktyce sprawdzać swoje umiejętności menedżerskie.

Dodaj komentarz