Coraz więcej osób może pochwalić się dyplomem ukończenia studiów wyższych, więc pracodawcy mogą wybierać najlepszych absolwentów. Stają się oni niezwykle cennymi zasobami ludzkimi, w które przedsiębiorstwa inwestują. Działy HR budują ścieżki awansu i rozwoju pracowników, a najpopularniejszą formą rozwoju są szkolenia pracowników.

Po co pracodawcy wysyłają na szkolenia?

Wysyłając pracownika na szkolenie, pracodawcy oczekują, że ta inwestycja zwróci się z korzyścią dla przedsiębiorstwa. Kadra kierownicza jest szkolona w zakresie podnoszenia ich kompetencji miękkich i umiejętności skutecznego zarządzania personelem. Efektem takich szkoleń mają być lepiej zgrane zespoły, motywowane przez swojego kierownika, który we właściwy sposób dobiera zadania do pracowników. Wyszkolony lider powinien zapobiegać konfliktom lub szybko je wygaszać. Najważniejszym skutkiem szkolenia bez wątpienia ma być wzrost efektywności zarządzanych przez kierowników zespołów. Pracowników niższego szczebla najczęściej wysyła się na szkolenia specjalistyczne w zależności od wykonywanego zawodu. Pracodawcy chcą bowiem mieć jeszcze lepszych specjalistów w swoim fachu. Dzięki temu mogą podnosić jakość swoich produktów czy usług i budować swoją konkurencyjność na rynku.

Czego pracodawcy oczekują od wyszkolonych pracowników?

Szkolenia nie są tanie, a te bardzo specjalistyczne, czasami są droższe od studiów podyplomowych. Pracodawca nie będzie ponosił tak wysokich kosztów, jeśli nie będzie przekonany, że mu się to opłaca. Od pracowników oczekuje się poprawy jakości wykonywanych zadań, a także efektywności i kreatywności. Pracodawcy są przeświadczeni, iż pracownik, w którego się inwestuje, będzie czuł się związany z firmą, dzięki czemu jeszcze bardziej zaangażuje się w pracę dla jej sukcesu.

Czytaj także  Jakie materiały piśmienne przydadzą się w biurze?

Szkolenie pracowników przez przełożonego

Kiedy szkolenia są efektywne?

Szkolenia powinny odpowiadać obszarom zainteresowań pracowników. Pracodawca nie powinien wysyłać nas na kurs czy szkolenie, które całkowicie odbiegają od tego, czym się zajmujemy. Kurs, którego tematyka odbiega od tego, na czym zna się pracownik, nie przyniesie oczekiwanych rezultatów. Najważniejsze jest to, aby zdobytą wiedzę i nabyte umiejętności móc wykorzystywać w codziennej pracy. Możliwe też są sytuacje, gdy pracodawca dostrzega potencjał danej osoby i chce poszerzyć zakres jej obowiązków, a może się z tym wiązać konieczność doszkalania. Od nas zależy, czy się na to zgodzimy, ale trzeba pamiętać, że uzyskanie kolejnych kwalifikacji zawsze jest dla nas korzystne i może zwiększać szanse na awans.

Dobrze prowadzone szkolenia to bonus dla pracownika. Może on nauczyć się czegoś nowego lub poszerzyć zakres swojej wiedzy. Dobrze wyszkolony i kompetentny pracownik to także cenny nabytek dla firmy. Pamiętajmy jednak, iż pracodawca, wysyłając nas na szkolenie, ma konkretne oczekiwania, które będziemy musieli spełnić.